× راهنمای سفر سئوالات متداول نظرسنجی مقاصد پروازی
شرکت هواپیمایی قشم
1399/07/15 - 11:48
اولین پرواز گروه دانشجویان ایرانی بر فراز آسمان تفلیس توسط هواپیمایی قشم انجام شد

 

به گزارش روابط عمومی هواپیمایی قشم پس از  پیگیری های به عمل آمده مسئولین این شرکت با  سفارت جمهوری اسلامی ایران در تفلیس و هماهنگی های انجام شده با  وزارت خانه های خارجه ، آموزش  و دانشگاه های گرجستان، روز دوشنبه مورخ 99/07/14اولین پرواز دانشجویان ایرانی دانشگاه های گرجستان که پس از شیوع ویروس کرونا موفق به بازگشت به گرجستان نشده بودند با حفظ رعایت پروتکل های بهداشتی برقرار گردید.

لازم به ذکر است، پیگیری و مجوز های کلی بر اساس مذاکرات سفارت جمهوری اسلامی ایران در تفلیس با دولت گرجستان صورت پذیرفته و پروازهای هواپیمایی قشم برای دانشجویان ادامه خواهد داشت.

و بر اساس توافق صورت گرفته و تصمیمات اتخاذ شده از سوی دستگاه های ذیربط در گرجستان، جزئیات نحوه حضور دانشجویان و صدور مجوزها منوط به ارائه مدارک از سوی دانشگاه ها و هماهنگی ایشان با وزارت آموزش و علوم گرجستان است.

لذا دانشجویان عزیزی که موفق به سفر به گرجستان با پرواز مذکور قشم ایر نشده اند، لازم است در خصوص تکمیل و پیگیری دریافت مجوز خود با دانشگاه محل تحصیل تماس حاصل نمایند تا امکان بازگشت ایشان در پروازهای آتی قشم ایر فراهم آید.

گفتنی است، هواپیمایی قشم و سفارت جمهوری اسلامی ایران در تفلیس نیز روند مذاکرات و پیگیری های خود را جهت بازگشت سایر دانشجویان ایرانی و رفع موانع حضور در دانشگاه های محل تحصیل از دستگاه های متولی دولت گرجستان، ادامه خواهد داد.

 

روابط عمومی هواپیمایی قشم