× راهنمای سفر سئوالات متداول نظرسنجی مقاصد پروازی
شرکت هواپیمایی قشم

استرداد بلیط ( مهمان) : شماره موبایل خریدار و شماره بلیط مورد نظر جهت استرداد را وارد کنید .

استرداد بلیط (از طریق کاربری ) : ابتدا وارد حساب کاربری خود شده و شماره بلیط مورد نظر جهت استرداد را وارد کنید.

(لازم به ذکر است اگر بلیط خریداری شده  از طریق حساب کاربری  بوده از همان طریق قابل استرداد میباشد .)