× راهنمای سفر سئوالات متداول نظرسنجی مقاصد پروازی باشگاه مشتریان

شرکت هواپیمایی قشم این حق را برای خود محفوظ می داند که با توجه به صلاحدید خلبان پرواز و یا نماینده و فرد مسئول، و بدلیل وجود هریک از شرایط زیر، مسافر را پذیرش ننموده و یا در هر نقطه ازطول سفر وی را پیاده نماید:

  • در مواقعی که مسافر هنگام مراجعه و یا سوار شدن، علائم غیر عادی و نا متعارف از خود نشان دهد که نشان دهنده مصرف الکل، مواد مخدر و یا مواد توهم زا باشد، به جز در مواردی که مسافر این علائم را به علت بیماری دارا بوده و گواهی مرتبط و مراقبتهای پزشکی تایید شده را همراه داشته باشد.
  • مسافری که ممکن است برای هواپیما که شامل خودش، سایر مسافرین ویا خدمه پروازی می گردد، خطر آفرین باشد.
  • مسافری که ظاهر فیزیکی و یا رفتار او باعث ایجاد اضطراب و نگرانی برای سایر مسافرین شود.
  • مسافرینی که خارج از محدوده زمانی تعیین شده شرکت قشم ایر مراجعه نمایند.