× راهنمای سفر سئوالات متداول نظرسنجی مقاصد پروازی
شرکت هواپیمایی قشم

بار همراه، بسته ای است که تحت اختیار مسافر به داخل پرواز حمل شده و در محفظه مخصوص، نگهداری می شود. معمولا به این دسته از بار یا بسته ها، "بار همراه" و یا "بار پذیرش نشده" می گویند و می بایست شرایط زیر را داشته باشد:

 

  • مسافرین کلاس تجاری و یا پروازهای بین المللی 7 کیلوگرم

                                                                                                                                                                               یک بسته بازاء هر مسافر

  • مسافرین کلاس عادی و یا پروازهای داخلی 5 کیلوگرم 

 

ابعاد خارجی بسته همراه مسافر، نباید بیش از 115 سانتیمتر ( 55 + 40 + 20  شامل دستگیره، چرخها و غیره) باشد.