× راهنمای سفر سئوالات متداول نظرسنجی مقاصد پروازی
شرکت هواپیمایی قشم

کودکان بین 5 تا 12 سال که به تنهایی سفر می کنند.

  • کودک زیر 5 سال

شرکت قشم کودکان زیر 5 سال را پذیرش نمی کند مگر آنکه توسط مسافری که حداقل 12 سال سن داشته و مسئولیت وی را پذیرفته و قادر به مراقبت از کودک در سراسر مسیر مسافرت از قبیل امور پذیرش، گمرک، تغییر هواپیما و .... باشد، همراهی شود.

  • کودکان بین 5 تا 12 سال

این دسته از مسافران بدون همراه داشتن مسافری که مسئولیت ایشان را بعهده بگیرد، پذیرش می شوند. والدین کودک یا کفیل و یا شخصی که مسئولیت وی را عهده دار می باشد، می بایست امور مسافرت را انجام دهد.

  • کودکان بالای 12 سال

کودکان بالای 12 سال و زیر 15 سال بعنوان بزرگسال/ بالغ در نظر گرفته شده و شرکت قشم، پیام مربوطه را به واحد خدمات مسافر در ایستگاه مقصد ارسال می نماید.